2002-03 Drama 
Yusho Kobayashi x Kirico Ueda Exhibition


13/01/2018
Soto, Kyoto, Japan